Patsiendile

 • HÄIREKESKUS 24h

  • = kiirabi, tel 112

  ERAKORRALINE MEDITSIINIABI 24h

  • Erakorralise probleemiga pöörduda haigla (SA Pärnu Haigla) Erakorralise Meditsiini Osakonda (EMO), mis asub aadressil Ristiku 1, Pärnu.

  Perearsti nõuandetelefon: 1220

  • Üleriigiline telefon, meditsiinilise nõu saamiseks 24 h ööpäevas (eesti ja vene keeles)
  • Lastearsti nõuandetelefon „Lastearst kuuleb“: 1599 (ajavahemikul 08.00 – 24.00)

  Mürgistusteabekeskuse telefon 16662

  • Telefon on avatud helistamiseks E 9-21 ja T->P 24 h/ööpäevas
  • Välismaalt helistamiseks on number (+372 ) 626 93 90
  • Nii arsti kui ka õe vastuvõtule tulekuks on vaja telefonitsi ennast eelnevalt registreerida, seda ka kiireloomulise probleemi korral.
  • Juhul, kui Te soovite rääkida arstiga mitmest probleemist, palun registreerige 2 aega.
  • Kui Teiega tuleb vastuvõtule kaasa pereliige või lähedane, kes soovib samuti oma terviseprobleeme arutada, siis peab ka tema arstile aja kinni panema.
 • Pereõe iseseisev vastuvõtt toimub 4 h päevas. Pereõe vastuvõtule saab registreerida pereõe kaudu. Pereõe töö praksises:

  • Esmaste ägedate haigete vastuvõtt ja nõustamine, vajadusel konsulteerimine arstiga
  • Kroonilisi haigusi põdevate patsientide jälgimine, analüüside korraldamine ja nõustamine
  • Tervete imikute kasvu ja arengu jälgimine, vaktsineerimine
  • Haavade sidumised, protseduurid
 • Kordusretseptide saamiseks helistada selle sooviga praksise telefonil pereõele või pöörduda pereõe vastuvõtule või kirjutada meile e-kiri retseptid@perearstmerikeroseniit.ee. Retseptide vormistamise aeg on kuni 5 tööpäeva.

  • Haigestumise korral, kui vajate töövõimetuslehte või lapse haigestumise korral hoolduslehte, võtke kohe esimesel päeval ühendust pereõega. Pereõde annab Teile esmased tegutsemisjuhised ja vajadusel määrab aja arsti vastuvõtule tulekuks.
  • Tagantjärele haiguslehte avada ei saa, v.a. traumade või erakorralist abi vajanud juhtumite korral, kui töövõimetusleht väljastatakse kiirabi- või EMO patsiendikaardi alusel 2 tööpäeva jooksul.
  • Kokkulepitud ajal vastuvõtule mitte ilmumise korral, loetakse see töövõimetuslehe režiimi rikkumiseks ja perearstil lasub seadusega kohustus see töövõimetuslehele märkida. Režiimi rikkumise päevast edasi võib töövõimetuslehte küll jätkata, kuid töölt puudutud päevade eest tasu ei saa. Režiimi rikkumiseks loetakse ka vastuvõtule ilmumist alkoholi- või narkojoobes.
  • Eriarsti konsultatsiooni vajaduse otsustab ja saatekirja kirjutab perearst. Saatekirja saamiseks on vajalik tulla arsti vastuvõtule.
  • llma perearsti saatekirjata saab pöörduda: naistearstile, naha- ja suguhaigustearstile, silmaarstile, tuberkuloosiarstile, hambaarstile, psühhiaatrile ja tõeliselt erakorralise probleemi korral erakorralise meditsiini osakonda.
  • Saatekirju eriarstide konsultatsioonile ei väljastata patsiendi nõudmisel või tagantjärele.
  • Kui olete end registreerinud eriarsti vastuvõtule perearstiga nõu pidamata, tuleb Teil teenuse eest ise tasuda ning perearstil on õigus saatekirja väljastamisest keelduda.
  • Mootorsõiduki juhi tervisetõendi tegemisel on eelnevalt vaja täita ja digitaalselt allkirjastada tervisedeklaratsioon aadressil digilugu.ee. Seejärel registreerida ennast vastuvõtule. Kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui Te neid kasutate. Vastuvõtule tuleb tulla kas tühja kõhuga või 2 tundi peale sööki, et saaks teha ka veresuhkru analüüsi. Mootorsõidukijuhi tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Tõendeid väljastame ainult nimistusse N0362 kuuluvatele isikutele. Tõend on tasuline (VT! rahalised teenused) ja väljastatakse digitaalselt.
  • Relvaloa tervisetõendi tegemiseks on vaja registreeruda vastuvõtule. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument, prillid või läätsed, kui Te neid kasutate ja tõend psühhiaatrilt (kõik  relvaloa tervisetõendit taotlevad isikud peavad eelnevalt käima psühhiaatri juures kontrollis). Relvaloa tervisetõendi saamiseks vajalikud tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Relvaloa tervisetõendeid väljastame ainult nimistusse N0362 kuuluvatele isikutele. Tõend on tasuline (VT! rahalised teenused) ja väljastatakse paberkandjal.