Rahalised teenused

Vastuvõtt:
 • Arsti esmane vastuvõtt ravikindlustuseta patsiendile 35 €
 • Arsti korduv vastuvõtt ravikindlustuseta patsiendile 35 €
 • Pereõe vastuvõtt ravikindlustuseta patsiendile 20 €
 • Pereõe korduv vastuvõtt ravikindlustuseta patsiendile 20 €
 • Digiretsepti väljastamine ravikindlustuseta isikule 35 €
 • Koduvisiit nimistu N0362 ravikindlustatud patsiendile 5 € (NB! Koduvisiidi vajaduse hindab ja otsustab perearst ainuisikuliselt.  Koduvisiidi eest ei võeta tasu rasedatelt ja alla 2-aastastelt lastelt)
Tõendid:
 • Vormistatakse ainult nimistu N0362 patsientidele
 • Tervisetõend (korduv) tööandjale 35 €
 • Tervisetõend tööandjale (vv+rö-th => kood 3002/9703) 55 €
 • Tervisetõend tööandjale (vv+rö-th+faeces => kood 3002/9703/66510/66511/66512) 100 €
 • Tervisetõend tööandjale (vv+faeces => kood 3002/66510/66511/66512) 80 €
 • Tervisetõend relvaloa taotlemiseks või pikendamiseks, kaitseliidule, abipolitseinikule, advokaadile, kindlustusseltsile 35 €
 • Mootorsõidukijuhi tervisetõend (ABC kategooria) + digitaalne tervisedeklaratsioon 35 €
 • Mootorsõidukijuhi tervisetõend (ABC kategooria) + tervisedeklaratsioon paberkandjal 800 €
Vaktsineerimine:
 • Eesti immuniseerimiskavas olevad vaktsiinid on lastele ja täiskasvanutele TASUTA
 • Eesti immuniseerimiskavas mitteolevate vaktsiinide hind => VT! jaemüügihind apteegis.